Fri28.1 Sat29.1 Sun30.1 Mon31.1 Tue01.2 Wed02.2 Thu03.2
DYNAMIC VINYASA 60 (LIVE STREAM) AILSA MULLINS 12:00 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 (LIVE STREAM) SAILSA MULLINS 10:15 60 MINS
 
 
DYNAMIC VINYASA 60 (LIVE STREAM) LEO OPPENHEIM 06:45 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 (LIVE STREAM) SZOE LASKOWSKI 17:45 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 (LIVE STREAM) FRANCESCO MAZZETTI 06:45 60 MINS
DYNAMIC VINYASA 60 (LIVE STREAM) LOTTE RICE 18:00 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 (LIVE STREAM) CHARLEY LOGAN 12:30 60 MINS