Mon27.9 Tue28.9 Wed29.9 Thu30.9 Fri01.10 Sat02.10 Sun03.10
DYNAMIC VINYASA 60 LEO OPPENHEIM 08:15 60 MINS
DYNAMIC VINYASA 60 SOPHIE NG 12:30 60 MINS
 
 
DYNAMIC VINYASA 60 SLINZI PAGE 08:15 60 MINS
DYNAMIC VINYASA 60 RACHEL CRUICKSHANK 12:30 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 CLAUDIA MIRALLEGRO 12:30 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 ROSE FORAN-PARKINSON 08:00 60 MINS
DYNAMIC VINYASA 60 TEGAN MCLEOD 17:50 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 SADE NADOUR 10:00 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 ROSE FORAN-PARKINSON 11:15 60 MINS