Mon26.7 Tue27.7 Wed28.7 Thu29.7 Fri30.7 Sat31.7 Sun01.8
DYNAMIC VINYASA 60 SDAVID T 08:10 60 MINS
DYNAMIC VINYASA 60 LETTY 12:30 60 MINS
DYNAMIC VINYASA 60 KORAL 18:05 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 JAVI 16:55 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 STAMARA Y 06:45 60 MINS
DYNAMIC VINYASA 60 LUKE 09:05 60 MINS
 
 
DYNAMIC VINYASA 60 MICHAEL 07:15 60 MINS
DYNAMIC VINYASA 60 ROSE F 09:35 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 LETTY 13:00 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA 60 CHARLIE 10:25 60 MINS